Zdeňka Tomášová

Koučink

koucink.jpg

 

"Poznej sám sebe"

(Bylo údajně napsáno nad vchodem do posvátného místa delfské věštírny ve starém Řecku)


Zajímá mě osobní rozvoj a sebepoznání a došla jsem do bodu, kdy jsem se rozhodla doprovázet ostatní na jejich cestě. Mohu čerpat z mých životních zkušenosti z osobního a profesního života a koučovací dovedností.

Hodně lidí neví, co je koučink a nebo má o něm zkreslené představy, ale fakt je, že se z koučování už více než 10 let stává nová profese, podpořená profesními organizacemi a systémem certifikací jako jsou ICF (International Coaching Federation) nebo EMCC (European Mentoring and Coaching Council) a jejich zastoupení je i v ČR. Jedněmi ze zakladatelů koučinku jsou považováni Angličan Sir John Whitmore a Američan Timothy Galwey. 

Koučování nemá jednoznačnou definici, ale pro přiblížení toho, co se při něm děje:

  • koučovaný si rozšiřuje uvědomění o své situaci, vidí věci, které před tím neviděl
  • pomáhá mu to k lepšímu porozumění sám sobě a svým problémům 
  • na základě toho se potom lépe rozhoduje o sobě a svém životě
  • k tomu dochází pomocí strukturovaných otázek a dalších metod ve spolupráci s koučem
  • ve výkonostním koučinku si tímto koučovaný lépe a rychleji stanovuje svoje cíle

Nic však nepřichází samo, důležitá je motivace a ochota na sobě pracovat. V koučinku se předpokládá, že veškeré zdroje k řešení problémů má koučovaný k dispozici. 

Co Vám mohu nabídnout:

S respektem k Vaší individualitě a jedinečnosti Vám mohu pomáhat nalézat nové způsoby řešení Vašich problémů a jejich hlubšímu porozumění.

Mé hodnoty jsou důvěra, diskrétnost, profesionalita

Profesní koučink
Během své profese v oboru podniková ekonomika a finance v korporaci jsem měla možnost zažít různé manažerské styly firemní kultury a jejich dopady na atmosféru ve společnosti a výsledky. Poznala a vyzkoušela jsem si, jak dobrý leadership pomáhá vytvářet energii, tvůrčí prostředí a harmonii. Své zkušenosti můžu uplatnit při koučování pracovních témat, změny zaměstnání apod..

Životní koučink
Jak mít lépe vyvážený život? Co je v mém životě opravdu důležité? Jak být šťastnější? Kdo vlastně jsem? Jaký je smysl mého života? Co mám dělat dál? Jak mít víc energie? Jak mít víc peněz? Jak mít méně stresu? Jak mít život jednoduší? Pokud hledáte odpovědi na tyto a podobné otázky nebo jste v situaci, kdy si nevíte rady a jste na to sami, můžu Vám pomocí naslouchání a koučovacích otázek pomoct dostat se tam, kam potřebujete.

Koučování může probíhat na osobní schůzce nebo jako telekoučink přes videohovor (MS Teams apod. dle dohody)

Cena za hodinu je individuální dle dohody.

První informační schůzka cca 20 minut je zdarma. 

Etický kodex Mezinárodní certifikace koučů ICF

Certifikát kouče